اشـرف‌غنـی  و بـازی قانـون در افغـانستان

اشـرف‌غنـی و بـازی قانـون در افغـانستان

افغانستان کشوری‌ست که فرایند قانون‌گذاری و تعمیلِ قانون در آن با چالش‌های فراوان روبه‌روست. اعمالِ سلیقه‌های شخصی، سمتی، قومی و زبانی در روند قانون‌گذاری و تعمیل قانون در کشور، بیشتر دخیل‌اند تا مصالح عامه. ابهام در بسا موادِ قانون، سبب...

ادامه مطلب...
آقـای کـرزی  نمی‌داند چه می‌گوید!

آقـای کـرزی نمی‌داند چه می‌گوید!

وقتی به سخنانِ حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشینِ افغانستان گوش می‌دهم، تعجب می‌کنم که او چگونه یک کشور را رهبری و مدیریت می‌کرد؛ چون اکثرِ سخنانِ او هیچ بنیاد علمی و اصولی‌ ندارند و بیشتر به شایعاتِ سرِ چوک شبیه اند....

ادامه مطلب...
فاجـــعۀ  ۴۰۰ بستر و رجزخوانی مقام‌ها

فاجـــعۀ ۴۰۰ بستر و رجزخوانی مقام‌ها

نکتۀ اول «وقتی تربیون سیاست با میدان جنگ هماهنگ نیست، وقتی سیاسیون درگیرِ بازی "شناس‌نامۀ الکترونیکی" هستند، وقتی وزرای قوای مسلح، سال‌خورده، معلول و کم‌سواد هستند: سربازان شهید می‌شوند، زنان شهید می‌شوند، کودکان شهید می‌شوند...» (ملک‌ستیز) نکتۀ دوم «چهارشنبه»، یک بارِ دیگر در...

ادامه مطلب...
مــغالطۀ غنــی  پیرامـونِ «طالبــان»

مــغالطۀ غنــی پیرامـونِ «طالبــان»

رییس‌جمهور غنی می‌گوید در دولت وحدت ملی، تعریفِ دوست و دشمن به‌صورتِ واضح وجود دارد و آن دسته از طالبان که دست به کشتار و ویرانی می‌زنند، باید همچون دیگر گروه‌های تروریستی نابود شوند. او همچنین می‌گوید که گروه طالبان...

ادامه مطلب...
تقلیلِ سنـد شهـروندی  بـه سنـدِ قومـی و قبـیله‌یـی

تقلیلِ سنـد شهـروندی بـه سنـدِ قومـی و قبـیله‌یـی

شناس‌نامه یا تذکرۀ تابعیت، سند و هویتِ شهروندی هر کشور است، اما این سند را دولتِ افغانستان ـ به ریاست اشرف‌غنی و شریکِ قدرتِ او داکتر عبدالله ـ در حالِ تبدیل کردن به سند قومی و قبیله‌یی است. آیا درج...

ادامه مطلب...
Page 3 of 34812345...1020304050...Last »