جنبش روشنایی؛ نهاد ناآرامِ رهبری

جنبش روشنایی؛ نهاد ناآرامِ رهبری

یکی از تبعاتِ جنبش روشنایی که از شب دومِ اسد وارد مرحلۀ عملی شد و بازخوردهای گستردۀ آن هنوز هم ...

ادامه مطلب...
اندربابِ فاجعۀ  کر و کور شدنِ حاکمان

اندربابِ فاجعۀ کر و کور شدنِ حاکمان

به دنبال هر حادثۀ بدی که در افغانستان اتفاق می‌افتـد، کسانی هستند که مستقیم آن را به ناکارآمدیِ دولت ربط ...

ادامه مطلب...

مبـارزه با فسـاد اداری بازهم در حـدِ شعار

رییس‌جمهور غنی، در نخستین جلسۀ شورای عالی حاکمیتِ قانون و مبارزه با فساد اداری و گشایش مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری، ضمن آن‌که هفتۀ پیشِ رو را آغاز مبارزه با فساد اداری خواند، تصریح کرد: مبارزه با فساد اداری، یک اقدامِ سیاسی نبوده و نباید با آن سلیقه‌یی برخورد شود. مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری به‌هدفِ اصلاح و تقویتِ نظام عدلی و قضایی افغانستان و مبارزه با فساد اداری ایجاد شده و قرار است هر شش‌ماه یک‌بار فعالیت‌های آن زیر نظرِ رییس‌جمهوری افغانستان بررسی شود. آقای غنی در این...

بيشتر بخوانيد...