سیاسی‌سازی قومیت؛  بازیِ مخـوف اما بی‌برنـده!

سیاسی‌سازی قومیت؛ بازیِ مخـوف اما بی‌برنـده!

بعد از 14 سال از عمر نظام جدید پساطالبانی، بازی‌های قومی از سوی سیاسیون و دولت‌مردان هنوز در رأس کنش‌های ...

ادامه مطلب...
آیا مشکلِ معرفتِ دینیِ جامعه – به تعویذنویسان و مجاورانِ زیارت‌ها برمی‌گردد؟

آیا مشکلِ معرفتِ دینیِ جامعه – به تعویذنویسان و مجاورانِ زیارت‌ها برمی‌گردد؟

تعویذنویسی، فال‌بینی، مجاورت زیارت‌ها و قبور؛ زاییدۀ جهل، خرافات‌باوری، خرافات‌پذیری و مهم‌تر از آن، زادۀ فقر و اجبارِ ناشی از ...

ادامه مطلب...

اظهاراتِ وزیر حج و اوقاف روایت‌گرِ چیست؟

وزیر حج و اوقاف در پیـوند با تلاش‌ها برای بررسیِ قتل فرخنده، در مجلس نماینده‌گان سخنانی ایراد کرد و نیز در گفت‌وگو با تلویزیونِ طلوع سخنانی گفت که تأمل‌برانگیز است. فیض‌محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف، حادثۀ شاه دوشمشیرۀ کابل را به عنوان نقطۀ عطف یاد کرد و گفت که فرخنده با مرگش، تاریخ را رقم زد و او از این حادثۀ تلخ درس‌های زیادی را آموخته است. به گفتۀ وی، وزارت حج برای پی‌گیری حادثۀ قتل فرخنده کمیسیونی را نیز موظف کرده است. از سخنان درست‌وحسابیِ آقای وزیر، یکی...

بيشتر بخوانيد...