اتفاق‌های قطر خطرناک است

سه شنبه 12 جوزا 1394   هرچند دقیق معلوم نیست که کدام کشور میزبانِ صلحِ افغانستان خواهد شد و آیا چنین میزبانی‌یی را شاهد خواهیم بود؛ اما قطر هنوز هم به عنوانِ میزبان و در کنار آن، به عنوانِ یک نقطۀ بحران‌آفرین برای افغانستان پنداشته می‌شود. در این روزها بحث حضورِ پنج مقامِ پیشینِ طالبان که از زندان گوانتانامو رها شده و در قطر زیر نظارتِ امریکا به‌سر می‌برند، بر سرِ زبان‌ها افتاده است. گفته می‌شود که این پنج تن که هر کدام در جنایت‌های دورانِ طالبان دستی بلند داشته‌اند، کاملاً...

بيشتر بخوانيد...