نیاز به نقش و تقـویتِ احـزاب سیاسی در نظام انتخابات

نیاز به نقش و تقـویتِ احـزاب سیاسی در نظام انتخابات

مسوولیت شکل‌دهی و تقویت احزابِ سیاسیِ ملی و مقتدر به دوش کیست؟ آیا استدلال نبودِ احزاب سیاسی ملی در ایجاد ...

ادامه مطلب...
برخورد کریمانۀ مسعود با سیدجمالِ قاتل

برخورد کریمانۀ مسعود با سیدجمالِ قاتل

فاجعۀ تنگي فرخار (سرطان 1368) در تاريخِ تصادماتِ ذات‌البيني مجاهدين، خونين‌ترين حادثه شمرده مي‌شود كه در جريانِ آن نخبه‌ترين فرماندهانِ ...

ادامه مطلب...

اصلاحات در نظام انتخابـاتی، اما چـه‌گونه؟

بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی به میزانی که باعث ایجاد خوش‌بینی‌ها در سطح جامعه و کشور شده، به همان میزان نگرانی‌هایی را نیز برانگیخته است. از خوش‌بینی‌هایی که در این زمینه ابراز می‌شود، چنین برمی‌آید که برخی‌ها اندک تغییر و دگرگونی در نظام انتخاباتی را گامی به جلو فرض می‌کنند که بدون تردید غیر از این نیز چیزی بوده نمی‌تواند. اما نظام انتخاباتی افغانستان به خانه‌تکانیِ شدید و همه‌جانبه نیاز دارد و این نیاز با گذشتِ هر سال فزونی می‌یابد. دوره‌های مختلفِ انتخابات در افغانستان نشان داد که مشکل...

بيشتر بخوانيد...