مسـوولان بی‌کفـایت اند و باید رفـع زحمت کنند

با گذشت هر روز می‌بینیم که حملات طالبان افزایش یافته است و شهرها و ولسوالی‌های مختلف در ولایت‌های کشور از جنوب تاشمال و غرب دستخوش حادثه شده است. کابل، پایتخت افغانستان، ناامن‌ترین بخش کشور است و تاریخی‌ترین انفجارها و انتحارها را شاهد است. صیح دیروز، یک انفجار در یک واسطه، در نزدیکی چند مرکز فرهنگی و سیاسی در غرب کابل به وقوع پیوست و ده‌ها تن را به خاک و خون کشاند. یک روز پیش‌تر از آن، غور شاهد شکل‌گیری جنایت‌های وحشتناکی بود که توسط طالبان صورت گرفته است و...

بيشتر بخوانيد...