در روشن ساختن نکاتی از مصاحبۀ آقای خلیلزاد  با تلویزیون طلوع

در روشن ساختن نکاتی از مصاحبۀ آقای خلیلزاد با تلویزیون طلوع

... سرانجام، نقشۀ آقای خلیلزاد در تحمیل آقای کرزی به گونۀ غیر انتخابی کارگرافتاد. پس از توافق نخستین در کنفرانس بُن، ...

ادامه مطلب...
صلح با گلبدین حکمتیار؛  بخشش  یا نفرین

صلح با گلبدین حکمتیار؛ بخشش یا نفرین

نویسنده: کامبیز رفیع، منبع دیپلومات برگردان: سیداکرم بارز/ نخستین نشانه‌های پیشرفت واقعی در مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه شورشی گلبدین ...

ادامه مطلب...

چه کسی مسوول این گروگان‌گیری‌هاست

طالبان، در ولایت قندوز نزدیک به دوصد مسافر را ربودند و تعدادشان را رها و بیست تن شان کشتند و نیز تعدادشان را نیز باخود نگاه داشته اند. این اقدام طالبان درست چند روز بعد از کشته شدن رهبرشان ملامنصور صورت گرفه است. قندوز ولایتی است که طالبان که در آن حضور چندین ساله دارند و می‌شود که گفت که حضور طالبان در این ولایت به پیدایش طالبان در جنوب بر می‌گردد. دلایل قومی، اصلی ترین دلیل طالبی بودن بخش‌هایی از قندوز شده است. در دوران مقاومت، طالبان در قندوز...

بيشتر بخوانيد...