نگاهِ واقع‌بینانه به انقلاب ۸ ثور

 دو شنبه ۷ ثور ۱۳۹۴   در آستانه بیست‌وسه‌ساله‌گی انقلاب 8 ثور قرار داریم. آن‌چه در این ایام در فضای آکنده از آزادی بیانِ کنونی بیش از هر سخنی شنیده می‌شود، قضاوت‌های رنگارنگی‌ست که در قبالِ این روز تاریخی ابراز می‌شود. این قضاوت‌ها اما گاهی چنان سطحی و غیرمنصفانه می‌شود که به مقایسۀ کودتای 7 ثور و انقلابِ 8 ثور و برساختنِ برخی وجوه مشترک میان آن‌ها منتهی می‌گردد. این در حالی‌ست که تفاوتِ میان این دو جریان در واقع به درازنای تفاوتِ میان دو خطِ متنافر...

بيشتر بخوانيد...