دورِ سـوم بـازهـم در اسـلام‌آباد

امروز دورِ سومِ نشستِ چهارجانبه در اسلام‌آباد برگزار می‌شود. بر بنیاد پیش‌بینی‌هایی که وجود داشت، این نشستِ چهارجانبه در اسلام‌آباد در محورِ مسایلی که در دورِ اول در اسلام‌آباد و در دورِ دوم در کابل مطرح شده بود، پی‌گیری می‌شود. با این حال، داکتر عبدالله رییس اجرایی گفته است که تا شش‌ماهِ دیگر شاهد گفت‌وگوهای صلح با طالبان خواهیم بود و حتا گفته‌اند که گروه‌هایی از طالبان به حکومت خواهند پیوست. با این حساب، در آستانۀ نشستِ چهارجانبۀ سوم در اسلام‌آباد، عملیاتی که در برابرِ طالبان در بغلان راه افتاده بود...

بيشتر بخوانيد...