کنفرانس آجندای ملی_ فراخوان ملی _به مردم افغانستان  کابل، دوشنبه، ۴ ثور ۱۳۹۶/۲۴ اپریل ۲۰۱۷

کنفرانس آجندای ملی_ فراخوان ملی _به مردم افغانستان کابل، دوشنبه، ۴ ثور ۱۳۹۶/۲۴ اپریل ۲۰۱۷

وضعیت جاری در افغانستان آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری که با تقلب سازمان یافته راه اندازی گردید، سرانجام چنانچه پیشبین بودیم به یک تهدید مبدل شد، عامل و حامل بحران‌های دامنه‌دار در کشور گردید. امروز پس از گذشت سه سال، بحران سیاسی، بن‌بست...

ادامه مطلب...
افغانستان در سایۀ دیکتاتوری

افغانستان در سایۀ دیکتاتوری

روز دوشنبه از زبان اعضای مجلس نماینده‌گان واقعیتی بیرون شد که هرچند دیرهنگام بود و پیش از آن شهروندانِ کشور در تجربه زیستۀ خود آن را دریافته بودند، ولی با آن‌هم هنوز می‌تواند به عنوانِ یکی از چالش‌های اصلی و...

ادامه مطلب...
رهبرانِ خودپسند  در پشتِ دیوارهای سمنتی

رهبرانِ خودپسند در پشتِ دیوارهای سمنتی

این نوشته را که اصلاً از زاویۀ دیگر می‌خواهد به مسایلِ حاد و جاریِ کشور نظر داشته باشد، از آخرین سخنانِ معاونِ سخنگوی ریاست‌جمهوری آغاز می‌کنم که به دنبال حادثۀ مرگبار و خونینِ قول اردوی 209 شاهین در بلخ گفته...

ادامه مطلب...
فراخوان ملی  در بحبوحۀ بحران‌های تازه

فراخوان ملی در بحبوحۀ بحران‌های تازه

فراخوانِ ملی‌یی که امروز در کابل از سوی کنفرانس آجندای ملی با شرکت شمارِ زیادی از نخبه‌گان و سیاسیون در فضای پُرآشوبِ سیاسی برگزار می‌شود، می‌تواند تکانه‌یی مهم در راستای تحلیل و شناختِ وضعیتِ بحرانیِ موجود به شمار رود. افغانستان از...

ادامه مطلب...
حادثۀ پیچیده و پُر از ابهامِ بلخ

حادثۀ پیچیده و پُر از ابهامِ بلخ

هنوز زخم‌های خونینِ شفاخانۀ 400 بستر التیام نیافته‌ است که طالبان جنایتی دیگر و این‌بار در شمالِ کشور و در یکی از امن‌ترین ولایات یعنی بلخ صورت داده‌اند. در پی حملۀ سازمان‌یافتۀ طالبان به قول اردوی 209 شاهین در مزارشریف...

ادامه مطلب...
Page 1 of 35412345...1020304050...Last »