ماندگار هفت ساله شد

ماندگار هفت ساله شد

  تجلیل از هفت سالگی روزنامه ماندگار ...

ادامه مطلب...
این جا عنون گالری قرار میگیرد

این جا عنون گالری قرار میگیرد

رییس‌جمهوری افغانستان در مراسم بزرگداشت از پیروزی مجاهدین که با چهار روز تأخیر در ارگ ریاست‌جمهوری کشور برگزار شد، نسبت به روند موجود حکومت‌. ...

ادامه مطلب...