تکنیک رمان پولیسی

تکنیک رمان پولیسی

نویسنده: آر. اچ. سامپون برگردان: کامران فانی/ رمان پولیسی ممکن است داستانی بلند یا قصه‌یی کوتاه باشد و به هر حال، زمانی واقعاً یک رمان پولیسی خوانده می‌شود که شامل نکات زیر باشد: ـ جنایتی رخ دهد؛ احتمالاً این جنایت به وسیلة...

ادامه مطلب...
مرز های تفسیر علمی قرآن

مرز های تفسیر علمی قرآن

بخش سوم و پایانی/ بهطور حتم میتوان مدعی شد که تفسیر گزارههای وحیانی با اکتشافات و دستاوردهای سایر دانشهای بشری بیپیوند نیست؛ اما این‌که دایرۀ شمول این رابطه تا کجاست، جای تأملِ بسیار دارد. اتفاقات جدید علمی، در بازخوانیِ بخشی از...

ادامه مطلب...
مرزهای تفســیر علمـیِ قـرآن

مرزهای تفســیر علمـیِ قـرآن

بخش دوم/ در تاریخ اندیشه‌های فلسفی، هیچ جریانی به میزانِ پوزیتویست‌ها در جهتِ تعیین معیار علمی سعی به خرچ نداده است. سنجش گزاره‌های مابعدالطبیعیِ دین بر اساسِ معیار پوزیتویستی را می‌توان سنجش دین با محکِ علم دانست. اصل آزمون‌پذیری به‌صورت عالم...

ادامه مطلب...
مرزهای تفســیر علمـیِ قـرآن

مرزهای تفســیر علمـیِ قـرآن

بخش نخسـت/ کلیدواژه‌ها دین: منظور از آن عمدتاً دین مقدسِ اسلام است. علم: علم در این نوشتار به معنای محدود و متعارف به‌کار رفته و منظور از آن، علم تجربی می‌باشد. چکیـده تفسیر علمی قرآن را که از آن به «اعجاز علمی قرآن» نیز یاد...

ادامه مطلب...
زبان خانه؛ وجود

زبان خانه؛ وجود

بخش دوم و پایانی/ منشای پریشانی بازهم به سرچشمه و منشای پریشانی توجه نمی‌شود. ما اروپایی شدنِ جهان را درک نمی‌کنیم؛ زیرا به هر ملت و مذهبی تعلق داشته باشیم و حتا اگر در دشمنی با غرب بکوشیم، در دل و جان...

ادامه مطلب...