انــدیــشه  و روشن‌فکریِ  داریوش  شـایگـان

انــدیــشه و روشن‌فکریِ داریوش شـایگـان

پرداختن به روشن‌فکری مانند شایگان موضوعی پیچیده می‌نماید. او در غرب به دنیا آمده و بزرگ شده و تربیتی غربی یافته، اما به‌یک‌باره به‌طور «غریزی» فهمیده که باید تربیت غربی‌اش را در «پستو» گذارد و به اصلِ خود باز گردد:...

ادامه مطلب...
بینش حافظ از هنر خود

بینش حافظ از هنر خود

شعرای پارسی‌زبان در قرون وسطا دربارۀ خود و پیشۀ شاعری و مقام هنر در جامعه، و رسالت هنر خیلی فكر می‌كردند و در اشعارشان راجع به این مسایل صریحاً یا به اشارت صحبت كرده‌اند. نویسندۀ این سطور راجع به این...

ادامه مطلب...
راز پیوندِ سینما و ادبیات

راز پیوندِ سینما و ادبیات

چشم‌های‌تان را ببندید و برای لحظاتی جهانِ بدونِ ادبیات را تصور کنید، دنیا به‌یقین بدون کتاب و ادبیاتِ داستانی چیزی اساسی کم داشت. جهانِ ما اصلاً نمی‌توانست بدون ادبیات و روایتِ زنده‌گی و بازتابِ درونیاتِ آدمی و تخیل رهایی بشر،...

ادامه مطلب...
«کتاب مزخرف اصول محاکمات مدنی» یا نقد مزخرفِ غیرعلمی و مدنی؟  بِر کله بِر خیال

«کتاب مزخرف اصول محاکمات مدنی» یا نقد مزخرفِ غیرعلمی و مدنی؟ بِر کله بِر خیال

چند روز پیش، یکی از دوستان سخن از نقدی زد در بابِ «کتاب اصول محاکمات مدنی» اثر نصرالله ستانکزی، استاد دانشگاه کابل در روزنامۀ ماندگار. پرسیدم چه نوشته. در اولین کلام گفت: «عجب یک نقد علمی نوشته!...»، بعد تلاش کردم...

ادامه مطلب...
تأملی در تعریف هنر

تأملی در تعریف هنر

 چکیده: این مقاله، کندوکاوی در معنای هنر و گوهرِ آن و در جست‌و‌جوی نوعی ادراک و الهام به خوانندۀ نکته‌سنج است، چرا که ذات و نفس هنر، امری معنوی و انسانی است و همانند ادب و عرفان، از معارف ذوقی...

ادامه مطلب...