اشـاراتی فشـرده‌  پیرامونِ کارهای کانونِ دوست‌دارانِ مولانا

اشـاراتی فشـرده‌ پیرامونِ کارهای کانونِ دوست‌دارانِ مولانا

جناب افسر رهبین، در قسمتی از مصاحبه‌اش در شمارۀ 1824 روزنامۀ ماندگار (مورخ 30 سرطان 1395)، در مورد کارهایی که در ارتباط به مولانا و مثنوی در افغانستان صورت گرفته، چنین یاد کرده است: «مثنوی‌خوانی‌ها و شرح و تفسیر شفاهی...

ادامه مطلب...
ستیز با ادبیات  گفتاری از جورج اورول

ستیز با ادبیات گفتاری از جورج اورول

بخش چهارم و پایانی/ روزنامه‌ها به احتمال قوي تا زماني كه تلويزيون كاملاً جاي‌شان را بگيرد حيات خواهند داشت، اما سواي روزنامه‌ها حتا امروزه بسي جاي ترديد است كه تودۀ عظيمِ مردم در كشورهاي صنعتي احساس نياز به هر نوعي از...

ادامه مطلب...
ستیز با ادبیات  گفتاری از؛ ورج اورول

ستیز با ادبیات گفتاری از؛ ورج اورول

بخـش سوم/ مترجم: خشايار ديهيمي آن‌چه در توتاليتاريسم تازه است، اين است كه آموزه‌هاي آن نه‌تنها غيرقابل بحث، بلكه در عينِ حال ناپايدار هستند. اين آموزه‌ها را بايد با دردي نفريني پذيرفت، اما از سوي ديگر اين آموزه‌ها هميشه در معرض تغيير...

ادامه مطلب...
ستیز با ادبیات  گفتاری از؛ ورج اورول

ستیز با ادبیات گفتاری از؛ ورج اورول

بخش دوم/ مترجم: خشايار ديهيمي/ يك جزوۀ نادر و استثنايي پيش‌ روي من است كه ماكسيم ليتونيوف در 1918 نوشته است و گزيده‌یي از وقايع آن، سال‌هاي انقلاب روسيه را بازگو مي‌كند. در آن جزوه، نامي از استالين برده نمي‌شود اما از...

ادامه مطلب...
ستیز با ادبیات گـفتــاری از جـورج اورول

ستیز با ادبیات گـفتــاری از جـورج اورول

بخش نخست/ حدود يك سال پيش در جلسۀ انجمن «پن» به مناسبت سه‌صدمين سال انتشارِ «آیرو پاگيتيكاي» ميلتون شركت كردم؛ جزوه‌یي كه در دفاع از آزادي قلم نوشته شده بود. عبارت مشهور ميلتون دربارۀ گناه، «كشتن» يك كتاب روي برگه‌هاي چاپ...

ادامه مطلب...