سفیر شرق

سفیر شرق

بخش پنجــم/ مبارک‌پوری علاوه می‌کند: «به صلۀ رحم بيش از همه‌کس مي‌پرداختند. بيش از همه به مردم رأفت و شفقت و مهرباني داشتند. در معاشرت از همه نيکوتر بودند. از همه مردم، نرم‌خوي‌تر و خوش‌اخلاق‌تر، و از بداخلاقي و گرفتاري از...

ادامه مطلب...
سفیر شرق

سفیر شرق

بخش چهارم / مقام بنده‌گی در نتیجۀ گسترش قلمرو سیاسی اسلام در قرن‌های نخست و تأثیرپذیری اندیشۀ اسلامی از فلسفۀ یونان و باورهای به‌جا مانده از آیین‌های کهن فارسی و هندی و غیره که سبب به‌وجود آمدنِ مکاتب کلامی و عرفانی متنوع...

ادامه مطلب...
سفیر شرق

سفیر شرق

بخش سوم/ آمیزش عقل و عشق عقلی که جهان سوزد یک جلوۀ بی‌باکش از عشق بیاموزد آیین جهان‌تابی اقبال با مطالعۀ عمیقِ مکاتب فلسفی جهان و فناوری‎های چشم‌گیر غرب در عرصه‌های مختلف، بدین نتیجه رسید که مکاتب فکری و سیاسی‌یی که بر ساختارهای اجتماعی...

ادامه مطلب...
سفیر شرق

سفیر شرق

بخش دوم/ بازگشت به خویشتن همان‌طور ‌که مولانای رومی قصۀ جدایی نی را از نیستان با حکایت‌ها و شکایت‌ها و با نگرش ویژۀ عرفانی‌ مطرح می‌کند، اقبال بزرگ فلسفۀ جدایی نی از نیستان را به شیوۀ جدیدی مطابقِ نیاز و مقتضای زمان،...

ادامه مطلب...
سفیر شرق

سفیر شرق

بخش نخست/ پیش‌نوشت انجماد فکری‌یی که از قرن‌ها بدین‌سو بر فضای سیاسی و فرهنگیِ دنیای اسلام سایه افکنده بود و باعث هویت‌باخته‌گی، بی‌باوری افراد نسبت به خدا و خویشتن، ضعف و تنبلی و تکاسل و بیماری‌های دیگری در جوامع اسلامی گردیده بود،...

ادامه مطلب...
Page 5 of 268« First...34567...1020304050...Last »