میراث فکریِ سیدجمال‌الدین‌الحسینی‌الأفغانی

میراث فکریِ سیدجمال‌الدین‌الحسینی‌الأفغانی

کوتاه‌نگاهی به العروة الوثقی باید دانست که «العروة الوثقی» تنها نام جریده‌یی نیست، بل انجمنی است که توسط سید بنیان‌گذاری شده و در واقع، زبان حال و ترجمان آن انجمن یا جمعیت است. طوری که در نخستین شمارۀ العروة الوثقی آمده...

ادامه مطلب...

پاره‌های پیوسته خاطراتی از رحمت‌الله بیگانه

بخش پنجم سختی در سختی در سال‌‌های نوجوانی (اواسط دهۀ 50 خورشیدی)، وقتی خود را شناختم، با پدرم مواجه گردیدم که در آن‌زمان بیش از هرکسِ دیگر، متعصب و سخت‌گیر بود. پدرم کاغذ را از کوچه و بازار جمع می‌کرد و باور داشت...

ادامه مطلب...
میراث فکریِ سیدجمال‌الدین‌الحسینی‌الأفغانی

میراث فکریِ سیدجمال‌الدین‌الحسینی‌الأفغانی

بخش نخست شناخت و آگاهی‌یی که ما امروز از سیدجمال‌الدین به‌واسطۀ آثارش در دست داریم، در عهد خود او، دوستانش چنین شناخت و آگاهی‌یی را نداشتند. جرجی زیدان از دوستانِ سید که حدود سه هفته بعد از وفاتِ او در اولِ...

ادامه مطلب...

پاره‌های پیوسته خاطراتی از رحمت‌الله بیگانه

بخش چهارم حقیقت انقلاب ثور انقلاب ثور در سال 1357 خورشیدی، با از بین رفتن خاندانِ آل ‌یحیی آغاز شد. تغییر در حکومت در تمام عرصه‌ها رونما گشت. انقلابی‌‌ها در ابتدا با تندیِ بیش از حد حرکت کردند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان...

ادامه مطلب...
رأی و روایت  اختلاف مدرسۀ رای و مدرسۀ اهل حدیث

رأی و روایت اختلاف مدرسۀ رای و مدرسۀ اهل حدیث

بخش سوم و پایانی شکل‌گیری مدرسۀ اهل حدیث به عواملِ ذیل برمی‌گردد: 1ـ اثرپذیری آن‌ها از روشی که علمای‌شان در تمسک به احادیث و آثار و اجتناب از اجتهاد به‌رای و اعمال قیاس برگزیدند. 2ـ موجودیت ثروتِ بزرگِ احادیث و آثاری که در نزد...

ادامه مطلب...
Page 5 of 261« First...34567...1020304050...Last »