یوسف و زلیخا  چه‌گونه به نام فردوسی بسته شد؟/ (یادداشتی بر یوسف و زلیخا از محمدامین ریاحی)

یوسف و زلیخا چه‌گونه به نام فردوسی بسته شد؟/ (یادداشتی بر یوسف و زلیخا از محمدامین ریاحی)

بخش دوم و پایانی/ سخن معزی شعر بود و شعر آفریدۀ خیال شاعر است و احتیاج به دلیل و برهان هم ندارد. اما مورخ ابن‌الوقت، مضمون را به نثر نوشته که باید منطقی و مستدل باشد، آن‌هم در یک متن تاریخیِ...

ادامه مطلب...
یوسف و زلیخا  چه‌گونه به نام فردوسی بسته شد؟/(یادداشتی بر یوسف و زلیخا از محمدامین ریاحی)

یوسف و زلیخا چه‌گونه به نام فردوسی بسته شد؟/(یادداشتی بر یوسف و زلیخا از محمدامین ریاحی)

بخش نخست/ بعد از انتشار تحقیقات سه دانشمند بزرگ، زنده‌یادان: محمود شیرانی، عبدالعظیم قریب، مجتبی مینوی، امروز برای هیچ‌کس هیچ‌گونه تردیدی نمانده است که مثنوی یوسف و زلیخایی که در قرون متاخر به نام استاد بزرگ طوس بسته شده بود، از...

ادامه مطلب...
شعرِ کلاسیک یعنی شعرِ امـروز/ گفتوگویی با فاضل نظری، شاعرِ ایرانی

شعرِ کلاسیک یعنی شعرِ امـروز/ گفتوگویی با فاضل نظری، شاعرِ ایرانی

اشـاره: فاضل نظری یکی از غزل‌سرایانِ نام‌آشنایِ ایران است. فرهنگیانِ افغانستان او را به کابل دعوت کرده بودند. او پس از شعر خواندن در دانشگاه کابل و دو برنامۀ دیگر که به شعرهای او اختصاص یافته بود، به ایران برگشت....

ادامه مطلب...
شعرِ کلاسیک یعنی شعرِ امـروز/ گفتوگویی با فاضل نظری، شاعرِ ایرانی

شعرِ کلاسیک یعنی شعرِ امـروز/ گفتوگویی با فاضل نظری، شاعرِ ایرانی

اشـاره: فاضل نظری یکی از غزل‌سرایانِ نام‌آشنایِ ایران است. فرهنگیانِ افغانستان او را به کابل دعوت کرده بودند. او پس از شعر خواندن در دانشگاه کابل و دو برنامۀ دیگر که به شعرهای او اختصاص یافته بود، به ایران برگشت....

ادامه مطلب...
عبـور از بازنمـایی/   دربارۀ «آن‌سوی خط سکوت»، فیلم همایون پاییز

عبـور از بازنمـایی/ دربارۀ «آن‌سوی خط سکوت»، فیلم همایون پاییز

«آن‌چه می‌تواند نشان داده شود، نمی‌تواند گفته شود.» ویتگنشتاین من اخیراً این شانس را داشتم که فیلم کوتاهی از استاد همایون پاییز ببینم به نامِ «آن‌سوی خط سکوت»؛ فیلمی متفاوت که انسان را دچار حیرت می‌کند. یادم هست وقتی برای بارِ...

ادامه مطلب...
Page 4 of 254« First...23456...1020304050...Last »