معمارِِِِ خودی/گُـلگشتـی در کـوچـه‌هـای انـدیشـه اقبـال

معمارِِِِ خودی/گُـلگشتـی در کـوچـه‌هـای انـدیشـه اقبـال

بخش سوم/ اقبال خطاب به مسلمانانی که شکوه و ترقی اجتماعی را در وابسته‌گی به غرب جست‌وجو می‌کنند و هویت و جوهرِ خودیِ خویش را گم کرده‌اند، می‌گوید: علـم غیـر آمـوختـن، آموختـی روی خویش با غازه‌اش افروختی ارجمنـدی از شعارش می‌بـری مـن ندانـم تـو تـویی...

ادامه مطلب...
معمارٍ خودی/ گُـلگشتـی در کـوچـه‌هـای انـدیشـه اقبـال

معمارٍ خودی/ گُـلگشتـی در کـوچـه‌هـای انـدیشـه اقبـال

بخش دوم/ اقبال در پاسخ به این پرسش که چه چیزی موجب تقویتِ خودی یا ذاتِ بشری می‌شود، عواملِ زیر را یادآوری می‌کند: 1. عشق؛ در وصفِ آن گفته است، روحی‌ست که قادر به تجدید جهان می‌باشد. عشق و محبت، هر مانعی...

ادامه مطلب...
معمـــارِ خــودی گُـلگشتـی در کـوچـه‌هـای انـدیشـه اقبـال

معمـــارِ خــودی گُـلگشتـی در کـوچـه‌هـای انـدیشـه اقبـال

بخش نخسـت/ اقبال (1256-1317م) نزد فیلسوفان، یک فیلسوف است. از نظر سیاست‌مداران به‌خاطر نقش بارزی که در تأسیس پاکستان ایفا کرد، سیاست‌مداری زبردست است. وقتی به "بازسازی اندیشة دینی در اسلام" نگاه می‌شود، اقبال پس از شاه ولی‌الله دهلوی در هند،...

ادامه مطلب...
امام ابوحنیفه  در هالۀ دشمنان و هوادارانِ متعصب

امام ابوحنیفه در هالۀ دشمنان و هوادارانِ متعصب

بخش پنجم و پایانی/ نویسنده: اسعد نجّار / برگردان: مهــران موحد/ ...گاهی خطیب بغدادی در مقام نقل این روایت‌ها از حالتِ بی‌طرفی‌یی که سعی می‌کند خود را در آن حالت نشان دهد، بیرون می‌آید و در مورد ابوحنیفه و رابطه‌اش با ارجاء نظر...

ادامه مطلب...
ناز  برفلک  در غزلیات حافظ

ناز برفلک در غزلیات حافظ

فلک، تقدیر، حکم ازلی، قضا و قدر در شعر حافظ بسامد بالایی دارد. همین امر بسیاری را بر آن داشته است تا به این نتیجه برسند که حافظ برای انسان، قدرت و اختیار را باور نداشته و سر تسلیم در...

ادامه مطلب...
Page 3 of 24012345...1020304050...Last »