نامۀ دردمندانۀ کافکا به پدرش

نامۀ دردمندانۀ کافکا به پدرش

نامه به پدر كه هرگز به دستِ مخاطبش نرسید، نمایانگر صادقانه‌ترین كوششی‌ست كه نویسنده، زیرین‌ترین لایه‌های روابط خانواده‌گی را كاویده و از این منظر، بسیاری از دردمندی‌های جان و روا‌نش را با رویكردی روان‌كاوانه، غنایِ هنرمندانه بخشیده است. نامه چنین...

ادامه مطلب...
نگاهی کوتاه  به سه‌گانۀ آندره مکین

نگاهی کوتاه به سه‌گانۀ آندره مکین

نویسندۀ بزرگ فرانسوی، روژه مارتن دوگار، معتقد بود رمان پس از بزرگان روس، یا ادامۀ تولستوی است یا داستایفسکی. نویسنده‌های قرن بیستم قطعاً در ساختار و تکنیک خود از غول‌های ادبی روس تأثیر گرفته‌اند، منتها ضرورت «نگاه» به فضای اجتماعی و...

ادامه مطلب...
خوانش شعری از گزیدۀ «رفتن؛ رسیدن نیست» اثر ضیا رفعت

خوانش شعری از گزیدۀ «رفتن؛ رسیدن نیست» اثر ضیا رفعت

وقتی شعرهای مجموعۀ «رفتن رسیدن نیست» را می‌خوانیم، به این فکر می‌افتیم که او - سرایندۀ این اثر- واقعاً کیست؛ یک شاعر، یک ادیب یا هر دو در هیأت یک شیفتۀ شعر و ادبیات؟ یا هم کسی که در فضای...

ادامه مطلب...
مکثی بر توحیدباوری  در شعر پارسی

مکثی بر توحیدباوری در شعر پارسی

بخش دوم و پایانی مولوی با نیم‌نگاه تاریخی، توحید را به عنوان مسیر اصلی و خطّ بنیادینی می‌داند که اساسِ دعوت و فراخوان کلیۀ رسولان و پیام‌آورانِ الهی را تشکیل می‌دهد. این طرز دید ظاهراً‌ از اصل عدم تفریق میان پیامبران...

ادامه مطلب...
مکثی بر توحیدباوری در شعر پارسی

مکثی بر توحیدباوری در شعر پارسی

چیست توحید خدا افروختن خویشتن را پیش واحد سوختن مولوی با نگاهی ژرف به ادبیات فارسی دری، به‌ساده‌گی می‌توان دریافت که فرهیخته‌گان و اسلافِ ادبیاتِ ما علی‌رغم تفاوت‌های مشهودی که برحسبِ‌ گرایش‌، زبان، تفکر، تصویر، تخیّل و سایر عناصر وابسته به ادبیات میان...

ادامه مطلب...
Page 2 of 25412345...1020304050...Last »