امام ابوحنیفه  در هالۀ دشمنان و هوادارانِ متعصب

امام ابوحنیفه در هالۀ دشمنان و هوادارانِ متعصب

بخش دوم/ نویسنده: اسعد نجّار / برگردان: مهــران موحد/ ...اما این طعن و لعن‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: عده‌یی به جهتِ مسایلی که مربوط به عقاید و کلام می‌شود بر وی طعن روا داشته‌اند، گروهی دیگر در روایت و حافظۀ آشفته و...

ادامه مطلب...
امام ابوحنیفه  در هالۀ دشمنان و هوادارانِ متعصب

امام ابوحنیفه در هالۀ دشمنان و هوادارانِ متعصب

بخش نخسـت/ نویسنده: اسعد نجّار / برگردان: مهــران موحد/ شخصیت امام ابوحنیفه (زاد 80 هـ. ق - مرگ 150 هـ. ق) آن‌گونه که منابع کهن نشانه‌هایش را ترسیم کرده‌اند، نمونۀ خوبی برای مطالعه در بابِ پدیدۀ قطب‌بندی‌های فکری و موردِ خوبی‌ست که در...

ادامه مطلب...
حکیمِ پرسش‌گر و جست‌وجوگر

حکیمِ پرسش‌گر و جست‌وجوگر

خیام حکیم، خیام فیلسوف، خیام ریاضی‌دان و خیام شاعر. منشای همۀ این تردیدها از شعر خیام است. شعری که منسوب به خیام است. دفترهای شعری که امروز از خیام هست، بعضاً تکثری قابل ملاحظه دارد و این، تردیدها را در...

ادامه مطلب...
آخرین روزهای هدایت در پاریس

آخرین روزهای هدایت در پاریس

مهين دولت‌شاهي فيروز / نویسندۀ ایرانی/ پاريس، جون 1969 از نظر شباهت ظاهري و اخلاقي که بين ما موجود بود، خيلي خوب مي‌توانستم او را بفهمم و احساسات او را درک کنم؛ زيرا موضوع دايي [ماما] نبود، موجودي را مي‌ديدم که با...

ادامه مطلب...
رابطۀ ادبیات با سیاست

رابطۀ ادبیات با سیاست

برخی مقولات در عین حال که بسیار بدیهی و روشن به نظر می‌رسند، از پیچیده‌گی‌هایی برخوردار اند که عموماً ناشی از خلط مبحثی‌ست که بسیار کهنه است و آن‌چنان در جان این مباحث نشسته، که تفکیک، تمیز و تشخیص خلوص...

ادامه مطلب...
Page 10 of 245« First...89101112...2030405060...Last »