پاره‌های پیوسته خاطراتی از رحمت‌الله بیگانه

بخش دوم مــادرم! مادر عزیزم را در نوجوانی از دست دادم و آن روز، آغاز بی‌مهری روزگار، سخت‌ترین و سیاه‌ترین روز برایم بود. در سوگِ مادرم اشک نریختم. نمی‌دانم شاید آتش غم‌ها، آبِ دیده‌گانم را خشک کرده بود. بزرگی و مهربانیِ مادرم را در...

ادامه مطلب...
رأی و روایت  اختلاف مدرسۀ رای و مدرسۀ اهل حدیث

رأی و روایت اختلاف مدرسۀ رای و مدرسۀ اهل حدیث

بخش نخسـت ایجاد و ظهور مذاهب فقهی با مرور تاریخ مذاهبِ فقهی که به‌نوعی پیوسته در کالبد امتِ اسلامی سریان و جریان یافته و قرن‌ها زنده‌گی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانواده‌گی و فردی امتِ اسلامی را تنظیم و رهبری نموده است، در واقع...

ادامه مطلب...
پاره‌های پیوسته ‌ خاطراتی از رحمت‌الله بیگانه

پاره‌های پیوسته ‌ خاطراتی از رحمت‌الله بیگانه

بخش نخست یاددهانی خاطره یا یادمان، بخشی از تاریخ و سرگذشتِ انسان‌هاست که نویسنده‌‌گان در وقایعِ این‌ نوشته‌ها، خود نقش داشته و آن را زندگی کرده‌اند. من خاطراتِ 38 ساله و چشم‌‌دیدهای خود را از سالِ 1355 تا 1393 خورشیدی نوشته‌‌ام. این خاطرات...

ادامه مطلب...
نگرشی بر چگونه‌گی رابطۀ وحی و شخص پیامبر

نگرشی بر چگونه‌گی رابطۀ وحی و شخص پیامبر

بخش پنجم و پایانی در این گفت‌وگو هر دو "من" چندین‌بار با هم تلاقی می‌نمایند و دوباره از هم فاصله می‌گیرند، ولی هیچ‌گاه با هم خلط نمی‌شوند و سلسلۀ گفت‌وگو از هم نمی‌پاشد. چنین تباعد و انطباقی برخاسته از یک "من"...

ادامه مطلب...
نگرشی بر  	چگونه‌گی رابطۀ وحی 		 و شـخص پیــامبر

نگرشی بر چگونه‌گی رابطۀ وحی و شـخص پیــامبر

بخش چهارم معیار عقلیِ تعاملِ پیامبر با "وحی" روشن است که محمد قبل از نخستین برخورد "الهام بیرونی"، یکی از افراد عادیِ جامعۀ آن روز بوده و بعداً پیامبری او، انگیزه‌یی برای یافتنِ ویژه‌گی‌های اخلاقِ اجتماعی و شخصیِ او برای دوست‌داران و...

ادامه مطلب...
Page 10 of 264« First...89101112...2030405060...Last »