نگرشی بر  	چگونه‌گی رابطۀ وحی 		 و شـخص پیــامبر

نگرشی بر چگونه‌گی رابطۀ وحی و شـخص پیــامبر

بخش چهارم معیار عقلیِ تعاملِ پیامبر با "وحی" روشن است که محمد قبل از نخستین برخورد "الهام بیرونی"، یکی از افراد عادیِ جامعۀ آن روز بوده و بعداً پیامبری او، انگیزه‌یی برای یافتنِ ویژه‌گی‌های اخلاقِ اجتماعی و شخصیِ او برای دوست‌داران و...

ادامه مطلب...
نگرشی بر  	چگونه‌گی رابطۀ وحی 		 و شـخص پیــامبر

نگرشی بر چگونه‌گی رابطۀ وحی و شـخص پیــامبر

بخش سوم ایمان شخصی پیامبر اکرم به قضیۀ "وحی" اعتقادات شخصی پیامبر اکرم می‌تواند کلیدِ حلِ بسیاری از پرسش‌هایی باشد که در ذهن نقادِ عصرِ ما پیرامون "وحی" شکل می‌گیرد. در این مورد، ما شاهد یک تناقضِ دور از انصاف در نوشتار...

ادامه مطلب...
نگرشی بر  	چگونه‌گی رابطۀ وحی 		 و شـخص پیــامبر

نگرشی بر چگونه‌گی رابطۀ وحی و شـخص پیــامبر

بخش دوم گواهی پیامبران اگر یک فیزیک‌دان قادر می‌شد قطعه‌آهنی را که تحت تأثیر مغناطیسی قرار گرفته و جذب گردیده است، به سخن گفتن وادارد، مسلماً مردم بسیار خشنود می‌شدند برای این‌که از این آهن اسرارِ زیادی را پرس‌وجو می‌کردند و اطلاعاتِ...

ادامه مطلب...
نگرشی بر  	چگونه‌گی رابطۀ وحی  			و شخص پیامبر

نگرشی بر چگونه‌گی رابطۀ وحی و شخص پیامبر

در ادبیات دینی مرتبط با وحی، واژه‌هایی چون "الهام"، "مکاشفه" و "وحی" نزدیک به هم شناخته می‌شوند و گاهی با هم تلاقی نموده‌اند. دلیل اصلیِ این نزدیکی که نزدیک به هم تفسیر گردیده‌اند، تحلیل کیفیتِ نزول و یا شکل‌گیریِ وحی...

ادامه مطلب...
نگاهی به «تربیت احساسات» نوشتۀ گوستاو

نگاهی به «تربیت احساسات» نوشتۀ گوستاو

بخش دوم و پایانی «گوستاو فلوبر» ید طولایی در نامه‌نگاری داشت و سهم بسیاری از آن با معروف‌ترین معشوقه‌اش «لوییز کوله» است که یازده سال از او بزرگتر بوده. مکاتبات «فلوبر» که بالغ بر چهارده جلد کتاب است، حاوی مهم‌ترین آرای...

ادامه مطلب...
Page 1 of 25512345...1020304050...Last »