ریاست‌جمهوری از مهندسی کمتیه گزینش دست بکشد

مجلس نماینده‌گان در این روزها، در انتظار دست یافتن به فرمان تقنینی در بارۀ اصلاح نهادهای انتخاباتی و قانون انتخابات است. بر بنیاد این فرمان، کمیته گزینش هم باید کارش را آغاز کند. هنوز فرمان به مجلس نرسیده است و...

ادامه مطلب...

با پاکستان صلح کنید!

طالبان حرف‌شان را در قبال صلح، بارها زده‌اند و مُصرانه بر طبلِ جنگ کوفته‌اند؛ اما دولت همچنان موضعِ آنان را «تکتیکی» می‌خواند و از امیدواری‌ها سخن می‌گوید. هنوز به برگزاری نشست‌های چهارجانبه و مذاکره با طالبان، امیدهایی از سوی مقامات...

ادامه مطلب...

عملیات بلخ؛ الگویی ارزنده برای سراسر کشور

هفتۀ گذشته، عملیاتی شش‌روزه به رهبریِ والی بلخ، در آن ولایت راه‌اندازی شد و گفته می‌شود که ظالم‌ترین‌طالبان در این عملیات یا کشته شدند و یا به بند افتـادند. همچنین گفته شده است که آن طالبان، خانه‌های مردم را در...

ادامه مطلب...

واکنش‌ها را چه تعبیر کنیـــم؟

واکنش‌های داکتر عبدالله رییس اجراییِ دولت وحدت ملی و استاد سیاف رهبر جهادی، در برابرِ سخنان رییس شورای عالی صلح، نشان از آن دارد که بی‌اعتمادی‌ها و بی‌باوری‌ها میانِ سیاست‌مدارانِ کشور نسبت به برنامۀ گفت‌وگوهای صلح، حالا جایش را به...

ادامه مطلب...

اولویت‌های کاریِ مجلس نماینده‌گان

روز یکشنبه، دور ششم مجلس نماینده‌گان، توسط رییس‌جمهوری گُشایش یافت. اگرچه مجلس در سال‌هایی فراتر از عمرِ قانونی‌اش ایفای وظیفه می‌کند و در نظرِ برخی‌ها با مشکل قانونی مواجه می‌باشد؛ اما حقیقت این است که همین مجلس تا زمان برگزاری...

ادامه مطلب...