تپ تپ پای حکمتیار و ترس مردم از تکرار گذشته

در روزهایی که خبر از توافق با حکمتیار و احتمال آمدن او به کابل به گوش‌ها می‌رسد، نگرانی مردم از درگیری جنگ‌های جدید و مشکلات جدید اجتماعی، بیشتر شده است. چنانکه برخی از چهره‌هایی که گذشتۀ حزب اسلامی دارند، در...

ادامه مطلب...

صدایِ مردم را جـدی بایـد گـرفت

روز دوشنبۀ این هفته، کابل شاهدِ یکی از تاریخی‌ترین راه‌پیمایی‌هایِ مردمی بود که برای یک هدفِ مشترک صورت گرفت. این‌جا بیشتر به نفسِ واکنش در برابرِ یکی از تصمیماتِ دولت و نوع مدیریتِ تظاهرات و اقدام‌هایی که از سوی دولت...

ادامه مطلب...

صدای پایِ استبداد

اعلامیۀ روز یکشنبۀ گارنیزیونِ کابل و نیز بستنِ جاده‌ها به رویِ مردم با قرار دادنِ کانتینرها و افراشتنِ دیوارهای سمنتی، روز دوشنبه را یک روزِ وحشتناک و شدیداً نظامی نشان داد. با آن‌که تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا تظاهراتِ مردمی‌...

ادامه مطلب...

پاکستان و نشست پنجمِ چهارجانبه

پاکستان در این روزها تلاش‌هایی را آغاز کرده که به شکلی دولتِ افغانستان را وادار سازد که در دور پنجمِ نشستِ به‍‌اصطلاح چهارجانبه شرکت ورزد. ظاهراً این مسایل از زبان سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان مطرح شده و در پاسخ آن‌ها...

ادامه مطلب...

فرصت اِعمالِ فشار بر پاکستان مساعد است

رییس‌جمهوری افغانستان در آخرین نشستی که در لندن برگزار شد، برای نخستین‌بار مطلبی را مطرح کرد که در گذشته از ابرازِ آن در سطح نشست‌های بین‌المللی و تأثیرگذار خودداری می‌شد. با این حساب، سفرِ آقای غنی در کنار حاشیۀ بدی...

ادامه مطلب...