فراخوانِ آجندای ملی و هم‌آواییِ مــردم

روز گذشته، مجلسِ بزرگِ فراخوانِ ملی از سوی کنفرانسِ آجندای ملی با شرکتِ صدها تن از نخبه‌گانِ سیاسی و نماینده‌گانِ فکریِ مردم از طیف‌های مختلفِ جامعۀ افغانستان، در شهرِ کابل برگزار گردید. در این مجلس، برخی از اعضای تیمِ نخبه‌گانیِ...

ادامه مطلب...

آجنـدای ملی و قطعِ‌اُمیـد از حکومتِ موجود

امروز کنفرانس آجندای ملی، جمعِ کثیری از نخبه‌گانِ فکری و سیاسیِ کشور را به مجلسِ بزرگِ فراخوانِ ملی در پایتخت دعوت کرده است. آقای احمدولی مسعود و تیم نخبه‌گانیِ او در این فراخوان و نشست مشورتی، ضمن تشریحِ موقعیتِ آشفته...

ادامه مطلب...

درد جانکاهِ مردم و قلب سنگیِ حکومت

عنوانِ بالا شاید خیلی کلیشه و انقلابی به نظر برسد؛ اما چاره‌یی نیست از این‌چنین عناوین وقتی دردمندیِ مردم و بی‌احساسیِ حکومت، کلیشۀ هر روزِ زنده‌گیِ ما شده باشد. یکی از این کلیشه‌هایِ دردناک که بیانِ آن به هیچ زبانی...

ادامه مطلب...

تلاش برای ایجاد بحران در افغانستان

تحرکاتِ اخیری که در فضای سیاسیِ کشور دیده می‌شود، نگران‌کننده است. برخوردهای تبعیض‌آمیز و تنظیمِ قدرت بر اساسِ سیاست‌های تک‌قومی‌ و حتا دوباره روی کار آوردنِ اشخاصِ فاسد در حکومت، همه نشانه‌هایی از عدمِ تعهدِ ارگ به دولت‌داریِ مسوولانه است. در...

ادامه مطلب...

کرزی ضد امریکا نیست

حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین، پس از بمباران اچین با بزرگترین بم غیر هسته‌یی، دولت افغانستان را در حالی متهم به خیانت ملی کرد؛ دولتی که در واقع محصول و نتیجۀ تقلب او است. آیا کرزی به عنوان رییس‌جمهور در انتخابات سال 1393...

ادامه مطلب...
Page 5 of 229« First...34567...1020304050...Last »