پاره‌های پیوسته/ خاطراتی از رحمت‌الله بیگانه

پاره‌های پیوسته/ خاطراتی از رحمت‌الله بیگانه

بخش چهل‌وپنجـم/ کوچ مردم شمالی در 11 اسد سال 1378 خورشیدی، در یکی از حملاتِ پاکستانی‌ها و طالبان، خط مقدمِ مقاومت شکست و تمام مردم شمالی (شمال‌ کابل، پروان و کاپیسا) از وحشتِ طالبان و پاکستانی‌ها به پنجشیر سرازیر شدند. این...

ادامه مطلب...

دقـت در ناامیـدی

مقاله‌یی می‌خواندم از «ادوارد سعید» دربارۀ «ژان ژنه»، نویسندۀ نام‌آشنای فرانسوی. جایی از قول او نوشته بود: «نبوغ، حاصل تلاش و دقت در ناامیدی است» این میزان توجه موشکافانه به امور تجربی برایم جالب بود: باید در ناامیدی‌ها دقت داشت. ژان...

ادامه مطلب...
شهود و متود تأملی روی رشد  شناخت علمی

شهود و متود تأملی روی رشد شناخت علمی

بخش سوم و پایانی/ در فلسفۀ کانت، حسگانی یا شهود، بُعد انفعالی تجربه قلمداد می‌شود. ولی کیفیت شناخت‌شناسی کانت، روی الگوی «عقل فعال» یا عقل سازنده استوار است. ویل دیورانت در کتاب «متفکرین بزرگ» در این زمینه می‌نویسد: «عقل انسان (و در این‌جا...

ادامه مطلب...
شهود و متود تأملی روی رشد  شناخت علمی

شهود و متود تأملی روی رشد شناخت علمی

بخش دوم/ روند انکشاف علمی از دیدگاه بشلار، فرایندی‌ست که در آن هر لحظۀ بعدی در تناقض با لحظۀ قبلی قرار دارد. اتفاقاً استفاده از مودل دیالکتیک درین زمینه، موجه است. بشلار از دیالکتیکی ساختنِ تجربه حرف می‌زند. در مودل دیالکتیک،...

ادامه مطلب...
پاره‌های پیوسته/ خاطراتی از رحمت‌الله بیگانه

پاره‌های پیوسته/ خاطراتی از رحمت‌الله بیگانه

محاصرۀ پنجشیر در 19 اسد سال 1377 خورشیدی، پنجشیر از چهارطرف توسط طالبان و پاکستانی‌‌ها محاصره بود و احمدشاه مسعود فرمانده‌ کُل مجاهدین، برای توضیح و تشریحِ وضعیت سیاسی و نظامی به مساجد رفت و چهرۀ اصلیِ طالبانِ مزدور را...

ادامه مطلب...
Page 4 of 439« First...23456...1020304050...Last »