از بنیادگرایی تا تروریســم

از بنیادگرایی تا تروریســم

بخش چهارم/ از سوی دیگر، در جهان اسلام شتاب‌زده‌گیِ شماری از رهبران نسبت به مدرنیته چنان بود که آن‌ها می‌خواستند راهی یک‌صدساله که در غرب طی شده بود را در یک چشم‌زدن طی کنند و برای رسیدن به‌ این آرمان از...

ادامه مطلب...
تعریف  سیاست

تعریف سیاست

بخش ششم/ برخی گرایش‌ها در مطالعۀ سیاست روابط بین‌الملل هیچ ناظری در رشته‌یی این‌چنین مشحون از پیچیده‌گی‌ها، مسایل اخلاقی و نتایج تاریخی، نمی‌تواند در تحلیلِ خود گرایش معینی را منعکس نکند. حتا عینی‌ترین دانش‌پژوه تا حد زندانی تجارب خویش، ارزش‌های حاکم...

ادامه مطلب...
از بنیادگرایی تا تروریســم

از بنیادگرایی تا تروریســم

بخش سوم انسان‌های امروز از دو رهگذر به سراغ چیستی و تبیینِ هستی و روزگار می‌روند. گروهی سعی می‌کند که جهان بیرونی را مطابق مفاهیم ذهنیِ خویش تعریف نماید و کمتر از آن را مردود و آفتِ بشر می‌داند. قطعاً این...

ادامه مطلب...
تعریف  سیاست

تعریف سیاست

بخش پنجم/ اکثر مطالعاتِ به‌عمل آمده در زمینۀ "سیاست جهان" یا "سیاست بین‌الملل" در واقع مطالعۀ سیاستِ خارجی بوده و هستۀ اصلی این مطالعات به توضیح منافع، اقدامات و عناصر قدرت دولت‌های بزرگ پرداخته است. از کجا، اگر چنین جایی وجود...

ادامه مطلب...
از بنیادگرایی تا تروریســم

از بنیادگرایی تا تروریســم

در این بازی، طبیعی است چیزی که از عالمانِ دینی توقع برده می‌شد و آن به درد سیاست و قدرت می‌خورد، «فقه» بود. بخش کثیری از فقیهانِ ما، تبیعت نکردن و سرکشی نمودنِ مردم در برابر پادشاه و زمام‌داری که...

ادامه مطلب...
Page 1 of 39312345...1020304050...Last »