جنـگ بـدون اسـتراتـژی  پیــروزی نــدارد!

جنـگ بـدون اسـتراتـژی پیــروزی نــدارد!

حکومت وحدت ملی یا بر اثرِ ضعفِ مدیریت و یا هم به‌دلیلِ فقدانِ ارادۀ سیاسی در سرکوبِ طالبان ـ علی‌رغمِ در اختیار داشتن امکانات ملی و بین‌المللی ـ تا کنون موفق به طرحِ استراتژی مبارزه با تروریسم نگردیده است. این...

ادامه مطلب...
افشاگری یا حنای پس  از عیــد

افشاگری یا حنای پس از عیــد

مردم افغانستان ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید «دیر آید درسـت آید». اما همیشه دیر آمدن با درست آمدن یکی نیست. گاهی وقت‌ها واقعاً بعضی چیزها دیر می‌شوند. اسنادی را نیز که اخیراً آقای رحمت‌الله نبیل رییس پیشینِ امنیت ملی در مورد...

ادامه مطلب...
درس‌های کودتایِ  ترکیــه

درس‌های کودتایِ ترکیــه

حوادث ترکیه در طولِ یک روز و یک شبِ گذشته، نه تنها در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت که حتا مردمِ عادیِ جهان و به‌ویژه کشورهای منطقه را وادار کرد که با حیرت و تعجب این حوادث را لحظه به...

ادامه مطلب...
فشار اقتصادی  ریشه‌های تروریسم را می‌خشکاند

فشار اقتصادی ریشه‌های تروریسم را می‌خشکاند

نثاراحمد فیضی غوریانی عضو کمیتۀ دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان/ آنچه که در کمیتۀ روابط خارجی کانگرس امریکا در مورد پاکستان گفته شد، شاید منسجم‌ترین و تندترین مواضعی باشد که ظرف پانزده سال گذشته از سوی این کشور در برابر...

ادامه مطلب...
افغانستان نیازی  بـه «محـافظت» نـدارد!

افغانستان نیازی بـه «محـافظت» نـدارد!

از جناب آقای راحیل شریف رییس ستاد ارتش پاکستان به حیثِ یک جنرالِ بلندپایۀ نظامی و صاحب فورم و نشانِ راست‌گویی و صداقت، توقع برده می‌شـد که برخلاف سایر بلندپایه‌گان دولت پاکستان، سلامت وجدانیِ خود را در رابطه با افغانستان...

ادامه مطلب...