تعمیقِ شکاف بین افغانستان – پاکستان

تعمیقِ شکاف بین افغانستان – پاکستان

منبع: تریبیون نویسنده: رستم‌شاه مومند، وزیر داخلۀ پیشینِ پاکستان و سفیر آن کشور در افغانستان برگردان: احمدنظر جهانگیری بستن دروازۀ تورخم و منع ورود افغان‌ها به پاکستان بدون داشتن اسناد قانونی، همواره انشعابِ چندبعدی در رابطۀ بین دو کشور به‌همراه داشته و باعث...

ادامه مطلب...
پشت پـردۀ رد فـرمانِ تقنیـنی

پشت پـردۀ رد فـرمانِ تقنیـنی

رد فرمان تقنینیِ اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نماینده‌گان چیزی نبود که نشود آن را از قبل پیش‌بینی کرد. تقریباً همۀ دست‌اندرکارانِ مسایل انتخاباتی به ضرسِ قاطع می‌دانستند که یک بارِ دیگر فرمان اصلاحات به بن‌بست می‌خورد و عملاً...

ادامه مطلب...
مراد از اصلاحات  در کمیسیون‌های انتخاباتی چیست؟

مراد از اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی چیست؟

در گفتمان‌های اصلاح نظام انتخاباتی کشور، تا کنون بیشتر به حاشیه‌های آن پرداخته شده است تا این‌که اصل قضیة اصلاح انتخاباتی مورد بحث قرار گیرد. برخی از تعریف‌های رایج که در مورد اصلاح نظام انتخاباتی ارائه شده‌اند، اصلاحات را بر...

ادامه مطلب...
نامـه به رییس‌جمـهور و رییس اجـرایی

نامـه به رییس‌جمـهور و رییس اجـرایی

سـید تخاری/ در شرایطی که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت در مورد تحولات امنیتیِ افغانستان اطلاع‌رسانی می‌کننـد و تمام مسایل به گوشِ مقاماتِ رده اولِ سیاسی و امنیتی می‌رسد، نوشتنِ این نامه دردی را دوا نخواهد کرد؛ اما به عنوان کسی...

ادامه مطلب...
ارمغان نامیمونِ مجلس نماینده‌گان در دوساله‌گی ۲۴ جوزا

ارمغان نامیمونِ مجلس نماینده‌گان در دوساله‌گی ۲۴ جوزا

مجلس نماینده‌گانِ افغانستان با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در پیوند به تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، به زعم مهندسان تقلب انتخاباتی ۹۳، آخرین میخ را بر تابوت اصلاحات انتخاباتی کوبید. باور ما از آغاز این بود که به دلایل مختلف...

ادامه مطلب...