گلبدین  همچنـان در پیِ امتیـازگیـری

گلبدین همچنـان در پیِ امتیـازگیـری

برخی منابع حزب اسلامیِ شاخۀ گلبدین حکمتیار گفته‌اند که آمدن رهبرِ این حزب به کابل، منوط به رهایی زندانیانِ حزب اسلامی از زندان‌های دولت است. پیش از این، گفته می‌شد که نام آقای حکمتیار حتا اگر از فهرستِ سیاهِ سازمان...

ادامه مطلب...
افغانستان  و اقنـاع کشـورهای منطـقه

افغانستان و اقنـاع کشـورهای منطـقه

در حالی که سرانِ دولت وحدت ملی پس از گذشتِ نزدیک به سه سال از روی کار آمدنِ این دولت تاهنوز موفق به حلِ مشکلات‌شان بر سرِ تقسیم چوکی‌ها نشده‌اند و هر روز توافقِ تازه‌یی در این خصوص انجام می‌شود،...

ادامه مطلب...
هموطنان هندو و سیکهـ‌  درس رواداری مذهبی داده‌اند

هموطنان هندو و سیکهـ‌ درس رواداری مذهبی داده‌اند

شورای سیکهـ ها و هندوباوران افغانستان، به‌تازه‌گی "جشن هولی" خویش را که همه‌ساله به تاریخ ۱۳مارچ برگزار می‌شود، به پاس احترام به خون شهدای اخیر و غم‌شریکی با خانواده‌های قربانیان لغو کرده‌اند. آن‌ها در پیام کوتاهی گفته‌اند که در غم هوطنان...

ادامه مطلب...
اشـرف‌غنـی  و بـازی قانـون در افغـانستان

اشـرف‌غنـی و بـازی قانـون در افغـانستان

افغانستان کشوری‌ست که فرایند قانون‌گذاری و تعمیلِ قانون در آن با چالش‌های فراوان روبه‌روست. اعمالِ سلیقه‌های شخصی، سمتی، قومی و زبانی در روند قانون‌گذاری و تعمیل قانون در کشور، بیشتر دخیل‌اند تا مصالح عامه. ابهام در بسا موادِ قانون، سبب...

ادامه مطلب...
آقـای کـرزی  نمی‌داند چه می‌گوید!

آقـای کـرزی نمی‌داند چه می‌گوید!

وقتی به سخنانِ حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشینِ افغانستان گوش می‌دهم، تعجب می‌کنم که او چگونه یک کشور را رهبری و مدیریت می‌کرد؛ چون اکثرِ سخنانِ او هیچ بنیاد علمی و اصولی‌ ندارند و بیشتر به شایعاتِ سرِ چوک شبیه اند....

ادامه مطلب...
Page 2 of 34812345...1020304050...Last »