سه ضلع مشکلات انتخاباتی

سه ضلع مشکلات انتخاباتی

هرچند بسیاری‌ها عقیده دارند که تا سال 2014 و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به اندازة کافی زمان وجود دارد و بحث و تحلیل‌ها در این خصوصْ زودهنگام است؛ ولی در محافل سیاسی چنین نیست و نه تنها ارگ ریاست‌جمهوری به محل...

ادامه مطلب...
پارادوکس‌های بحران‌آفرینِ  سیاست افغانستان

پارادوکس‌های بحران‌آفرینِ سیاست افغانستان

نشست پاریس چه دستاوردی را به دنبال خواهد داشت آن‌هم در صورتی که طالبان هنوز مُصرانه بر مواضعِ خود ایستاده‌اند و آن‌چه را هم كه می‌خواهند، به قیمتِ برباد رفتنِ تمام دستاوردهايي‌ست كه بیش از یک دهه مردم افغانستان و...

ادامه مطلب...
زن و شرایط دشوار افغانستان

زن و شرایط دشوار افغانستان

سه روز پیش، روز جهانی حقوق بشر در افغانستان درحالی تجلیل شد که تعریفِ این حق، هنوز در این کشور بسیار دشوار است. زيرا  بنا بر شناخت سنتی‌یی که از بشر در این کشور وجود دارد، نقش شناسه‌های طبقاتی و...

ادامه مطلب...
کوچی‌گری؛  امتیاز مخالفت با قـانون

کوچی‌گری؛ امتیاز مخالفت با قـانون

افغانستان به لحاظ بافت اجتماعی، یک جامعۀ قبیله‌یی‌ست؛ جامعه‌یی که بنا بر تعاریف موجود از مدنیت امروز، نشانی از فرهنگ شهرنشینی در آن دیده نمی‌شود و بنابراین، می‌توان کوچی‌گری و عشیره‌پرستی را جزو مشخصه‌های اصلیِ این سرزمین خواند. اما کوچی‌گری در...

ادامه مطلب...
این رشته سر دراز دارد…

این رشته سر دراز دارد…

روز گذشته حداقل در دو حملة مسلحانة مخالفان، دو تن از مقام‌های محلیِ ولایات نیمروز در غرب و لغمان در شمال کشور کشته شدند. در یک بمب‌گذاری کنار جاده‌یی فرمانده پولیس نیمروز کشته شد و در حملة مردان مسلح ناشناس،...

ادامه مطلب...