بزرگان قومی: ۵۰۰۰ کارمـند کمیسیون به نفـع تیم تحول و تداوم تقلب کردند

31 جوزا 1393/

mnandegar-3تقلبات گسترده در دور دوم انتخابات و مداخلۀ کارمندان کمیسیون در این روند، سر و صداهای مردم را برانگیخته است.
شماری از رهبران پیشین جهادی، نماینده‌گان مردم در مجلس، شخصیت‌های سیاسی و فعال مدنیِ ولایات مشرقی، تقلب در روند انتخابات ۲۴ جوزا در کشور را نشانۀ مداخلۀ کمیسیون انتخابات در این روند دانسته می‌گویند، کمیسیون انتخابات پنج هزار کارمند این کمیسیون را موظف به تقلب به نفع داکتر اشرف غنی احمدزی کرده بود.
این نماینده‌گان مردم و فرماندهان پیشین جهادی ولایات ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر از جامعۀ جهانی می‌خواهند تا با نظارت جدی از روند انتخابات جلو بحران در کشور را بگیرند.
به باور آنان، نظارت جدی جامعۀ جهانی و ناظران بین‌المللی می‌تواند به شفافیت هر چه بیشتر پروسۀ انتخابات بیانجامد.
شهزاده شاهد عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «از پنج هزار کارمند کمیسیون تعهد گرفته شده بود و قسم داده شده بودند که برای تیم تحول و تداوم کمپاین کنند.»
آقای شاهد هم‌چنان گفت، در برخی از ولایات افغانستان بیشتر از نفوس آن ولایات، صندوق‌ها به نفع اشرف غنی احمدزی پُر گردیده است.
او افزود که حکومتی که از ورای این تقلبات به وجود می‌آید، مشکلات افغانستان را بیشتر خواهد ساخت.
در عین حال، حضرت علی از فرماندهان پیشین جهادی و عضو مجلس می‌گوید: «با راه‌اندازی تقلبات گسترده در حق مردم خیانت ملی صورت گرفته است؛ این تقلبات را کمیسیون انتخابات انجام داده است و برای مردم قابل قبول نیست و تا زمانی که جامعۀ جهانی و نهادهای بی‌طرف این قضیه را بررسی نکرده است، باید روند شمارش آرا توقف داده شود.»
حضرت علی هم‌چنان خاطر نشان کرد: « مردم مشرقی از تقلبی که در انتخابات به نام شان صورت گرفته، سخت ناراضی اند».
این فرمانده پیشین جهادی تأکید کرد که دیگر مردم افغانستان بالای کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و حکومت افغانستان باور ندارند.
در کنار این، شماری از بزرگان قومی مشرقی هشدار می‌دهند که از رأی خود دفاع خواهند کرد و به کسی اجازه نخواهند داد تا به رأی مردم دست‌برد بزنند.
یکتن از این بزرگان می‌گوید، ما رأی دادیم و از این رأی خود تا اخیر دفاع می‌کنیم.
این بزرگان همچنان می‌گویند که ما انتخابات شفاف را خواسته بودیم و حال هم انتظار داریم تا نتیجۀ رأی شفاف مردم معلوم گردد.
نماینده گان مردم مشرقی در مجلس و فرماندهان جهادی هشدار می‌دهند، تا زمانی که به خواست‌های مشروع‌شان پاسخ داده نشود، به اعتراضات مدنی خود ادامه خواهند داد.
هم‌چنان، چهارشنبۀ هفتۀ گذشته نیز شماری از بزرگان قومی پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر و میدان وردک نیز از تقلب گسترده و سازمان یافته در دور دوم انتخابات در ولایات‌شان خبر دادند.
امان الله زدران یکی از بزرگان قومی ولایت پکتیا در نشست خبری گفت، در ولایات خوست و پکتیا انتخابات نه، تقلب شده است .
آقای زدران می‌افزاید: «در ولایات خوست و پکتیا زیاد مردم به رأی دادن نرفته اند، بلکه از طرف مقامات دولتی و امنیتی صندوق‌ها به نفع یک نامزد پُر شده است.»
عبدالرحمن منگل بزرگ قومی دیگر می‌گوید، انتخابات پُر از تقلب برای مردم قابل پذیرش نیست و شماری از چهره‌ها می‌خواهند با انجام تقلب در میان مردم تفرقه ایجاد کنند.
قرار است این اعتراض‌ها به سراسر افغانستان گسترش یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.