6 بهمن 1393

link
ایستگاه خبری افغانستان روزنامه ماندگار

اعضای مجلس و آگاهان: کرزی به دنبال حمایت پاکستان از نامزد مورد نظرش است

ناجیه نوری

سفر رییس‌جمهور كرزي به پاكستان ارتباط مستقيم به انتخابات رياست‌جمهوري کشور و آزاد سازي زندانيان طالب از بازداشتگاه‎های پاكستان دارد.

شماري از آگاهان با ابراز اين مطلب مي‌گويند، رييس‌جمهور كرزي خود را به آب و آتش مي‌زند تا حمايت داخلي و خارجي از جمله كشور پاكستان را از كانديدای مورد نظر خود داشته باشد.
اما شماري ديگر از آگاهان به اين باور اند كه بازي انتخابات افغانستان بالاتر از اين بحث‌ها است و پاكستان در مسايل سياسي افغانستان دست بالا دارد و مهره‌های زيادي دارد.
رییس‌جمهور کرزی روز گذشته با نخست‎وزیر پاکستان دیدار کرد و قرار است گفت‎وگوهای او با مقامات پاکستانی تا یک روز دیگر نیز ادامه یابد.
عارف رحماني عضو مجلس نماينده‌گان مي‌گويد، حامد كرزي مي‌خواهد در پايان عمر سياسي خود چند موضوع اساسي را به سرانجام برساند تا قابل افتخار براي دوران حاكميت‌اش باشد.
وي افزود، اولين مورد پروژۀ صلح است كه بدون همكاري صادقانۀ پاكستان به عنوان حاميان طالبان به سرانجام نخواهد رسيد؛ بنابراين حامد كرزي با سفر به پاكستان در صددِ زنده ساختن روند گفت‌و‌گو با طالبان است.
رحماني تأكيد كرد، بحث دوم مسالۀ انتخابات است و حقيقتاً كه رييس‌جمهور كانديدي براي شركت در انتخابات دارد و شايد بخواهد كه پاكستان از كانديد مورد نظرش حمايت كند.
اين عضو مجلس نماينده‌گان همچنان گفت، رييس‌جمهور كرزي به آب و آتش مي‌زند تا حمايت داخلي و خارجي از جمله كشور پاكستان را از كانديد مورد نظر خود جلب كند.
او افزود، حامد كرزي مي‌خواهد زمينه براي حضور در انتخابات در مناطق جنوب و شرق فراهم شود، بنابراين نياز است تا توجه پاكستان را جلب كند تا اين مناطق در زمان برگزاري انتخابات آرام باشد و مردم بتوانند در انتخابات شركت كنند، زيرا برگزاري انتخابات و انتقال مسالمت‌آميز قدرت براي رييس‌جمهور اعتبار سياسي و اخلاقي دارد.
وي همچنان افزود، بحث سوم رهايي زندانيان طالب از بند پاكستان است و رييس‌جمهور مي‌خواهد از اين طريق براي خود يك اعتبار اخلاقي و سياسي كسب كند.
وي اضافه كرد، پاكستاني‌ها اگر بخواهند مي‌توانند از جهات مختلف از كانديد مورد تاييد حامد كرزي حمايت كنند؛ بنابراين مي‌توان گفت كه سفر حامد كرزي به انتخابات رياست‌جمهوري و آزادسازي زندانيان طالب از بند پاكستان ارتباط مستقيم دارد.
وي تاكيد كرد، اما آيا پاكستان به آفتاب در حال غروب وقع خواهد گذاشت و آيا با رييس‌جمهوري كه عمر سياسي‌اش رو به پايان است، وارد معاملۀ سياسي خواهد شد؟ من فكر مي‌كنم پاكستان با رييس‌جمهوري كه در پايان عمر سياسي خود قرار دارد، همراه و همدل به گونۀ مشتاقانه نخواهند شد.
در این حال، سيد آقا فاضل سانچاركي سخنگوي ايتلاف ملي افغانستان مي‌گويد، رييس‌جمهور كرزي براي حمايت از گزينه مورد نظر خود در انتخابات رياست جمهوري از كشورهاي همسايه، منطقه و جهان كمك خواسته و حالا هم احتمال اينكه در چنين ديدارهايي تلاش كند تا حمايت پاكستان را از كانديد مورد نظر خود جلب كند، بسيار زياد است.
او افزود، اما اين كه اين خواست‌ها تا چه پيمانه مطرح خواهد شد و اين كه حامد كرزي در اين راستا تا چه اندازه موفقيت كسب خواهد كرد، مشخص نيست.
وي همچنان گفت، پاكستان هم خواست‌هايی خواهد داشت و پذيرش اين خواست‌ها براي افغانستان بسيار مشكل است، چرا كه خواست‌هاي پاكستان روشن است و از افغانستان مي‌خواهد تا خط ديورند را به رسميت بشناسند، حضور هندي‌ها را در افغانستان محدود بسازد و سياست خارجي افغانستان تابع سياست پاكستان باشد.
به گفتۀ سانچاركي، درخواست آزادي تمامي زندانيان طالب از بند پاكستان از سوي حكومت افغانستان از برنامه‌هاي اصلي حكومت افغانستان است و خواست حامد كرزي اين است كه هيچ زنداني طالب در زندان‌هاي خارجي وجود نداشته باشد.
وي افزود، اما اين اقدامات هيچ سودي براي آوردن ثبات در افغانستان نخواهد داشت؛ اما چون رييس‌جمهور كرزي اميدي براي بقا خود ندارد؛ بنابراين مي‌خواهد با اين اقدام يك نوع نيك نامي در ميان طالبان براي خود كسب كند.
اما عزيز رفيعي رييس جامعه مدني مي‌گويد، بازي انتخابات افغانستان بالاتر از اين بحث‌ها است و پاكستان با مهره‌هاي مشخص خود در مسالۀ انتخابات در ارتباط است.
او اضافه كرد، پاكستان در مسايل سياسي افغانستان دست بالا دارد و مهره‌های بسيار زيادي دارد و نياز ندارد كه در اين خصوص از طريق حامد كرزي ارتباط پيدا كند.
به گفتۀ رييس جامعه مدني افغانستان، توقع نمي‌رود كه سفر حامد كرزي به پاكستان يك سفر مفید براي مردم افغانستان باشد.
به باور رفيعي، هدف از آزادي زندانيان طالب از بند پاكستان شايد اين باشد كه يك نوع فضای سياسي براي تمام جناح‌ها ايجاد شود.
رييس جامعه مدني تاكيد كرد، اما مسالۀ بسيار مهم اينكه پاكستان رييس‌جمهور افغانستان را هيچگاه جدي نگرفته و حتا اظهارات او را اظهارت نادرست «غير منطقي» و «غير سياسي» خوانده اند؛ بنابراين پاكستان دولت افغانستان را در شرايط فعلي بسيار جدي نمي‌گيرند.
این اولین ملاقات حامد کرزی با نواز شریف نخست وزير پاكستان است که دو ماه پیش درانتخابات اين كشور به پیروز رسيد.


ديدگاه خود را بيان کنيد: