ارگ و نشست سه‌جانبه

شنبه 11جدی 1395/

واکنش طالبان به نشست سه جانبه مسکو، در مورد بیرون شدن نام افراد بلندپایه شان از فهرست سیاه، نشان دهندۀ آن است که طالبان امیدوار شده‌اند که از سطح یک گروه تروریستی به سطح یک گروه سیاسی و یا هم دولت موازی عرض اندام می‌کنند و این کلان‌ترین گام به نفع آنان از بدو تاسیس شان پنداشته می‌شود.
در گذشته اگر تنها پاکستان و چند کشور عربی حامی طالبان بوده اند؛ اما حالا ظاهراً چین و روسیه در کنار پاکستان از حمایت آنان سخن می‌گویند و این، نگرانی‌هایی را در کشور به وجود آوده است. چنانکه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با انتشار بیانیه‌یی در واکنش به نشست اخیر مسکو، با اشاره به طرح حذف اسامی رهبران این گروه از فهرست سیاه در آن نشست، اعلام کرد که کشورهای منطقه، طالبان را به عنوان قدرت سیاسی و نظامی می‌شناسند. این درست بعد از برگزای سه نشست فوق العاد میان چین روسیه و پاکستان نشان از آن دارد که پاکستان تلاش‌هایش را به هر وسیله‌یی برای بیرون کردن طالبان از وضعیت کنوونی ادامه می‌دهد. نشست‌های پیهم سه‌جانبه برای طالبان در موازی با نشست چهارجانبه (به شمول امریکا) مطرح است و با توجه به حساسیت‌هایی که به تازه‌گی میان واشنگتن و مسکو به وجود آمده است، می‌تواند بازی را در میدان افغانستان پیچیده‌تر سازد؛ چنانکه طرح حذف اسامی اعضای طالبان از فهرست سیاه در نشست سه‌جانبه مسکو، رقابت تازه‌یی را در شورای امنیت سازمان ملل به وجود می‌آورد و در عین حال این می‌تواند به یک رقابت درازمدت منطقه‌یی و جهانی در افغانستان منجر شود. اما حالا سوال اساسی این است که روس‌ها چگونه می‌توانند با ارایۀ این طرح نام طالبان را از فهرست سیاه خارج کنند و با آنان در برابر داعش مبارزه کنند. شکی نیست که داعش یک تهدید تازه برای افغانستان و منطقه است؛ همان تهدیدی که در گذشته طالبان بودند و امروز هم هستند. مقاومت دیروز در برابر طالبان آن تهدیدها را فروکش داده بود و امروزه اگر داعش در افغانستان به میدان آمده است نیز در امتداد اهدافی خلق شده است که پیش‌تر برای به ثمر نشاندن آن طالبان خلق شده بودند و نیز این طالبان اند که در برخی نقاط کشور بیرق‌های سفیدشان را به سیاه تبدیل کره و داعش شده اند. از طرف دیگر هردوی این پروژه‌ها توسط پاکستان عملی می‌شوند و به نظر نمی‌رسد که با حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه، انعطاف خاصی در مواضع پاکستان رو نما گردد. گرچه گسترش حضور داعش در کشور، بدون شک نگرانی‌هایی را برای کل منطقه به وجود آورده‌است؛ اما به نظر میرسد که رقابت‌ها میان قدرت‌های کلان بر سر این گروه و آن گروه، یک بار دیگر افغانستان را با توجه به شرایطی دارد در وضعیت بدتر قرار بدهد. البته به نظر نمی‌رسد که نشست سه جانبه میان روسیه پاکستان و چین، کاملا بدون مشوره با دولت افغانستان بوده باشد؛ اما ظاهراً افغانستان در این نشست‌ها به دلایل خاصی رسما شرکت ندارد اما حلقات اصلی شریک این تعاملات در ارگ، از برخی فیصله‌هایی که در آن نشست صورت گرفته است، خوشحال اند. چنانکه آخرین بار، سفیر افغانستان در مسکو (کاکای رییس‌جمهور غنی) طالبان را نجات دهنده‌گان افغانستان خواند و این نشان می‌دهد که ارگ به شکل غیر مستقیم از آنچه که در نشست سه‌جانبه مسکو می‌گذرد، تاجایی هم حمایت می‌کند. اما بازی با طالبان توسط هر قدرتی که باشد یک بازی ر راستای منافع آن قدرت‌ها است و به هیچ عنون به نفع صلح و ثبات در افغانستان نمی‌انجامد. ریاست‌جمهوری ما اگر به راستی شریک این بازی‌های خطرناک نیست، باید از موقف رییس‌جمهور در این مورد ابزار نظر کند و موقف سفیر افغانستان در مسکو در برابر طالبان را نیز روشن سازد. در غیر آن این بازی‌های خطرناک کشور را به میدان بزکشی قدرت‌های جهانی یک بار دیگر تبدیل خواهد کرد و این بار خطرناک تر خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  در باره هویت سیاسی بخشیدن و شناخت طالبان تروریست منحیث یک گروه سیاسی

  این بار بر خلاف معمول با تفصیل نمی نویسم چه مطالب ذیل را در گذشته بصورت مشرح نوشته ام

  ۱- نشست سه جانبه روسیه ، چین ، پا کستا ن در مسکو نتیجه مسافرت های
  کرزی-سپنتا به این کشور ها و پالیسی برادر خواند ن و مخالف سیاسی خواندن
  کرزی-غنی می باشد سفیر فعلی افغانستان کا کای غنی قیوم کوچی طالبان را
  فرزندان اصیل افغان میداند و وی سفیر طالبان در مسکو میباشد.
  ۲- فیصله مسکو برای دور کردن نام های عده یی از افراد طالب ” دسته
  ها ی مسلح جنایتکار ، تروریست و سپاه اجیر عامل سیاست پا کستان”از نظام
  تحریم های ملل متحد ناشی از ابتکارات قبلی افغانستان درین زمینه می باشد چه
  این کابل بود که طالب را از قطعنامه ” القاعده طالبان جدا ساخت و منحیث یک
  گروه سیاسی هویت سیاسی بخشید.
  ۳- پارلمان و داد ستان کل سپنتا-کرزی را احضار و صورت اجلاس آن ها را در ایران –چین و روسیه تقاضا و تحقیق نمایند.
  ۴- دفتر کرزی طی اعلامیه یی توطئه ضد افغانی سه کشور فوق را تقبیح و طالبان را منحیث تروریست و عامل سیاست پا کستان اعلام نمایند.

  ۵- سپنتا که نقش ” بخچه بردار ” و ” جمبوری ” کرزی مداری را بازی می کند
  در پای اعلامیه ولی نعمت خود کرزی امضاء و به سوال های داد ستان کل در باره
  خیانت ملی شان همراه با کرزی پا سخ دهند.

  ۶- دولت افغانستان در باره تقاضای پرداخت خسارات جنگی تجاوز شوروی سابق و
  تجاوز فعلی پا کستان در بیست سال اخیر اعلامیه یی صادر کند.
  ۷-
  اطرافیان تبار گرای غنی دیگر از دید منافع کشور به قضایا ببیند نه بر محور
  پشتونیسم که در سه دهه اخیر بیشتر از پیشتر ما را بر باد کرده است. فریاد
  های غنی را فرا موش نکرده ایم که گفته بود که من طالیان را رها ساختم و به
  رها یی شان ادامه میدهم.
  ۸- جبهه ضد طالب بسیار جبون شده و تشکل قوی
  ندارد که در هم چون حالات وا کنش قوی نشان دهد و حتی یک اعلامیه صادر کند.
  ریاست اجرا ئیه نقش تما شاچی رویداد ها را بازی می نماید و ابتکاری ندارد.

  ۹- عبدا لله – غنی در یک اجلاس فو ق العاده هر دو مجلس اشتراک و همراه با
  اعضای پارلمان اعلامیه مشترک و اعتراض حکومت وحدت ملی را نسبت این توطئه ها
  عنوانی ملل متحد و سران همه کشور های جهان صادر نمایند.