10 اسفند 1393

link
ایستگاه خبری افغانستان روزنامه ماندگار

آداب صحیحِ مهمانی رفــــــــتن

7 جدی 1392

mandegar-1ـ قبل از رفتن به مهمانی، با میزبان تماس گرفته و با وی هماهنگی كنید.
2ـ بهتر است از میزبان بخواهیـد خود وقت مناسب را تعیین كند.
3ـ اگر برای اولین بار به منزل كسی می‌روید، بهتر است دست خالی نروید و با توجه به شرایط میزبان و در حد توان هدیه‌یی ببرید.
4ـ در پذیرایی، محدودیت‌های میزبان را درك كنید و انتظارات بیش از حد توانِ او نداشته باشید.
5ـ موضوعات اختلاف‌‌برانگیز مطرح نكنید و مهمانی را به میدان جنگ و جدل تبدیل نكنید.
6ـ احترام میزبان را نگه دارید و از محكوم كردن او و به كرسی نشاندن حرف خویش منصرف شوید.
7ـ در جمع از ثروت و دارایی‌ها و افتخارات خویش تعریف نكنید و از شغل و مقام پُردرآمد و پول‌ساز خود صحبت نكنید، به‌ویژه اگر مخاطب شما فاقد آن‌ها باشد.
8ـ از گله‌گذاری و غیبت در مهمانی‌ بپرهیزید و پشت‌ سر مهمانان، میزبان، دوستان و نزدیكان‌تان بدگویی نكنیـد.
9ـ به عنوان میزبان، با مهمانان خود به‌گرمی رفتار كنید. از درد و غم، بیماری و گرفتاری‌های روزمرۀ خود برای مهمانان داستان نسازید.
10ـ اگر در منزل خود عادت غذایی یا آداب خاصی دارید كه میزبان قادر به برآورده‌ كردن آن نیست، از وی تقاضای آن را نكنید و باعث دردسر یا شرمنده‌گی او نشوید.
11ـ در خوردن غذا مانند منزل خود رفتار نكنیـد. (از پُرخوری بپرهیزید.)
12ـ بعضی افراد در مهمانی‌ها عادت دارند ساكت در گوشه‌یی بنشینند، حرفی نزنند یا مدام مشغول خوردن باشند. این كار دور از شأن و شخصیت افراد است.
13ـ فراموش نكنید شما حق ندارید ‌دكوریشـن منزل میزبان را تغییر دهید.
14ـ در مهمانی‌ تمام‌ وقت را با یك نفر از حاضران به گفت‌‌وگو نپردازید، طوری كه گویی شخص دیگری در آن محل حضور ندارد.
15ـ كودكان خود را كنترول كنید تا باعث زحمت برای میزبان نشوند. (به كودكان‌تان از قبل تذكر دهید.)

16ـ در زمان نشستن، شما تابع میزبان هستید، اگر به شما تعارف كرد كه جای خاصی بنشینید، حتماً آن را رعایت كنید.
17ـ هیچ‌گاه سعی نكنیـد كودكان میزبان را تنبیه یا تربیت كنید.


ديدگاه خود را بيان کنيد: